• Vakantieverblijven
  waar uw hond ook
  welkom is.

 • Vakantieverblijven
  waar uw hond ook
  welkom is.

 • Vakantieverblijven
  waar uw hond ook
  welkom is.

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden:
Hondenwelkom.com is zelf geen eigenaar van de aangeboden locaties. Wanneer de eigenaar/verhuurder eigen huurvoorwaarden hanteert dan zijn deze altijd leidend.

Wanneer u een reservering tot stand brengt via hondenwelkom.com verklaard u akkoord te zijn met de huurvoorwaarden en onze annuleringsvoorwaarden.

Het gehuurde kan slechts door de huurder worden betrokken naááá áá á
volledig betaling van de huursom en de daarbij komende kosten.

Het gehuurde mag alleen worden betrokken door het aantal personená
die aangegeven zijn in de huurovereenkomst.

Onder het gehuurde valt het huis met de gehele inboedel en de
daarbij behorende grond.

Het gehuurde valt tijdens de periode van huur onder de
verantwoordelijkheid van de huurder. Men heeft de verplichting omá
schade die ontstaat aan het gehuurde tijdens de huurperiode direct te
melden bij de contactpersoon of eigenaar. Deze schade zal direct
verrekend worden met de borg indien de hoogte van de borg dit
toelaat. Zoniet dan zal het resterende bedrag van de schade ter
plekke worden voldaan.

Na de huurperiode zal het gehuurde ge´nspecteerd worden op eventuele schade. De borg zal binnen 10 werkdagen op aangegeven rekening van de huurder terug worden gestort met aftrek van eventuele aangebrachte schade.

Een conflict over de schade zal huurder samen met de eigenaar van het gehuurde moeten proberen op te lossen. Wij als verhuurder kunnen alleen tussen beide partijen bemiddelen.

Als huurder bent u verantwoordelijk voor uw medehuurders en zult u
erop toezien dat er geen enkele vorm van overlast aan de omgeving
word bezorgt. Bij overlast kan men u na waarschuwing toegang tot het
gehuurde ontzeggen zonder restitutie van de resterende huursom.

Klachten over de inventaris worden binnen twee uur na aankomst
gemeld bij de eigenaar of de vertegenwoordiger.

Bedden mogen nooit zonder het gebruik van bedlinnen beslapen
worden.

Wanneer u een gedeelte van de woning huurt zal inbreuk op het niet
gehuurde gedeelte verrekend worden met de borg wanneer deze dit toelaat of ter plekke voldaan moeten worden.

Na de huurperiode moet alles op de plaats staan zoals aan bij
aanvang van de huurperiode. Ernstige vervuiling die ontstaan is door
onzorgvuldig gebruik van het gehuurde zal verrekend worden met de
borg.

Het gehuurde kan na 16.00 worden betrokken en moet voor 10.00
verlaten zijn. Mits in overleg anders overeen gekomen is.

In de meeste gebieden moet men het afval scheiden. Hiervoor vind u
altijd de benodigde aanwijzingen. Wanneer u zich hier niet aanhoud
zullen de extra kosten die hierdoor ontstaan van de waarborg worden
ingehouden.

Schade die huurder/medehuurders zelf oplopen of aan hun bezit
ontstaan zullen niet onder de verantwoordelijkheid van eigenaar of
verhuurder vallen en kunnen niet op eigenaar of op verhuurder
verhaalt worden.

Ook al is u hond meer dan welkom in het gehuurde toch zijn er enkele
regels waar u zich als honden bezitter aan zal moeten houden. De tuin
is geen uitlaatzone en een ongelukje zult u zelf opruimen. Honden
drogen voor zij naar binnen gaan. Muren die op schofthoogte door
onzorgvuldigheid vuil zijn reinigt u zelf. De honden worden niet alleen
achtergelaten in de woning u bent tenslotte met de hond op vakantie.

Een annulering dient altijd schriftelijk en via de e-mail te gebeuren.

Bij annulering tot 8 weken van de aanvang van de huurperiode
moeten wij 50% van de huurovereenkomst in rekening brengen.

Bij annulering binnen 8 weken tot de dag van aankomst is 100% van
de huurovereenkomst verschuldigd.
á
Wij adviseren altijd een reisverzekering af te sluiten.